2.2 Genetisk og miljømessig arv

Vi påvirkes av genene og miljøet. Det diskuteres hvor mye gener spiller inn i forhold til miljø, og det forskes på hva som får gener til å «slås av og på» (epigenetikk). Samspillet arv/miljø kan betraktes som sirkulært. Som regel er det ikke et enten/eller, men et komplisert samspill mellom arv og miljø, som ligger til grunn for våre handlinger, herunder voldsutøvelse og annen aggresjon. Uansett, så vil våre omgivelser være med på å forme oss. Lært adferd er gjenkjennbart, og kan bli en måte å løse konflikter og andre utfordringer på, selv om adferden kan være destruktiv både for en selv og ens omgivelser.


En person som er vokst opp med en voldelig forelder vil bli formet av dette på en eller annen måte. For noen kan det dessverre være medvirkende til at en selv blir voldsutøver. Vår jobb som hjelpere er å bryte voldssirkelen. Å endre adferd kan føles veldig utrygt.

Et trygt personale er helt avgjørende for å skape trygge pasienter/klienter, trygge nok til at de tør å utvikle seg vekk fra et voldelig og destruktivt adferdsmønster.

Den mest brukte behandlingsformen for menn som slår er kognitiv adferdsterapi. Kunnskapssenteret konkluderte i 2007 med at det ikke finnes tilstrekkelig med dokumentasjon på om kognitiv adferdsterapi er en effektiv behandling. De vil nå forsøke å finne ut om det finnes andre og mer virksomme tiltak.