2.1 Hormoner

Det mannlige kjønnshormonet testosteron kan ha en viss betydning ved utøvelse av seksual-relatert vold. Testosteron er også et virkemiddel i doping-preparater, og misbruk av preparatene kan derfor føre til økt risiko for aggresjon og vold.

Stresshormonet kortisol er et annet hormon som påvirker hjernen. Mye er ennå usikkert når det gjelder hormonenes påvirkning på hjernen, men dette er et felt det er stigende interesse for i adferdsforskningen.