Quiz 2.1: Hvorfor er kompetanseplaner viktig?

Sorter elementene.