Ikon-forklaring

I kursene vil du møte flere ikon. Her ser du forklaringene på de forskjellige symbolene:

 Sitat

 NB

 Lovverk

Fakta

Til ettertanke

Fordypning

Til refleksjon

 Tips

 Trening / Øving

 Lyd

 Jobb

 Historie

 Film

 Til diskusjon