Yrkesrelaterte hudplager

Hvordan forebygge hudplager på arbeidsplassen?

Kursbeskrivelse: Temaet yrkesrelaterte hudplager er noe mange yrkesgrupper opplever. Mange sliter med hudplager i arbeid, når det faktisk er mulig å forebygge dem. Med riktige arbeidsmetoder og kunnskaper rundt temaet vil vi unngå de fleste feilene som blir gjort, og vi vil beholde huden frisk på jobb.

Hensikten med kurset: Å forebygge hudplager på arbeidsplassen.

Hvem er kurset for: Kurset er for deg som jobber med vått arbeid som for eksempel frisører og renholdere.

Hva kommer du til å lære: Hvem får hudplager? Hva er årsaken til hudplager? Hvordan kan man forebygge dette på en god måte?

Om fagperson: Jose Hernán Alfonso er overlege, spesialist i arbeidsmedisin, ph.d. Han arbeider i avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi i Statens arbeidsmiljøinstitutt (AME).