Taushetsplikt i helsetjenesten

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Kursbeskrivelse: Taushetsplikten omfatter alle som jobber som helsepersonell. Som ansatt i helsetjenesten, er det viktig å holde seg oppdatert på lover og regler rundt taushetsplikten.

Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er at du holder deg oppdatert på lover og regler, slik at du kan overholde taushetsplikten.

Hvem er kurset for: Kurset er for deg som jobber i helsetjenesten og ønsker en oppdatering på taushetsplikten.

Hva kommer du til å lære: Hvorfor har helsepersonell taushetsplikt? Hvilke opplysninger omfattes av taushetsplikten? Hvilke unntak gjelder, og når har man plikt til å varsle?

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: ca. 30 minutter