Håndhygiene

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Kursbeskrivelse: I dette kurset vil du få en innføring i riktig håndhygiene. God håndhygiene kan i stor grad forebygge infeksjoner hos pasienter og ansatte, da det hindrer spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer og reduserer risikoen for at pasienten får en infeksjon.

Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er å gi en oppfriskning av kunnskapene rundt riktig håndhygiene.

Hvem er kurset for: Kurset passer for alle som jobber i helsetjenesten.

Hva kommer du til å lære: Kurset gir en oversikt over hvorfor håndhygiene er viktig, og hva som er riktige prosedyrer i forbindelse med håndvask og hånddesinfeksjon.

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: ca. 15 minutter