Etisk refleksjon

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Etikk handler om hvilke verdier og holdninger du har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i praksis. I helse- og sosialtjenesten møter du mennesker som kan være i en sårbar situasjon. Hvilke holdninger og verdier bør ligge til grunn i yrkesutøvelsen? Hvordan kan man jobbe med etikk på arbeidsplassen?

Hensikten med kurset: Styrke og motivere personer til å lede etisk refleksjon i en gruppe.

Hvem er kurset for: Kurset er for deg som er opptatt av etikk, og ønsker å sette fokus på etikkarbeid. Det er for deg som ønsker å starte opp etisk refleksjon, for eksempel på arbeidsplassen.

Hva kommer du til å lære: Hva er etikk og hvorfor bør man starte med etisk refleksjon? Hvilke ulike metoder har man til etisk refleksjon? Hva bør man tenke på i prosessen?

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: ca. 45-60 minutter