Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Å støtte et annet menneske i hans/hennes liv og hverdag krever respekt, omtanke, innlevelse og kreativitet. Det handler om å jobbe nært og personlig uten å bli for privat. Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) omtales som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. Ordningen gjør det mulig for funksjonshemmede å selv bestemme mer over eget tjenestetilbud, slik at man lettere kan delta aktivt i samfunnet.

Hensikten med kurset: BPA–ordningen får større utbredelse i takt med den lovfestede retten til BPA for en del mennesker med funksjonshemming som ble innført i 2015. Hensikten med dette kurset er å informere om BPA-ordningen, og belyse yrkesfaglige aspekter ved det å jobbe som personlig assistent.

Hvem er kurset for: Deg som vurderer å begynne å jobbe som personlig assistent, eller nylig har begynt som personlig assistent i BPA-ordningen. Kurset kan også brukes av deg som er tillitsvalgt for medlemmer som jobber som personlig assistenter.

Hva kommer du til å lære: Kurset vil gi deg en forståelse for hva en personlig assistent gjør, og hva som er viktig å tenke på rundt sentrale temaer som taushetsplikt, rolleforståelse, grensesetting og maktfordeling.

Kursansvarlig: Hege Weimand Larsen bor i Sarpsborg og jobber med opplæring og veiledning innen BPA i www.bpa-skolen.no og har et samarbeid med Fagforbundet i utformingen av et kurstilbud for medlemmene.
Hun har tidligere vært personlig assistent i tre ulike ordninger gjennom 8 år, mens hun studerte ved Lillehammer og NTNU. Her utforsket hun rammene for BPA-ordningen med fokus på hva som skal til for at arbeidsleder fungerer godt i sin rolle. Masteroppgaven heter ”Bruker, borger…arbeidsleder?” og har vært bakgrunnen for at hun i dag brenner for god opplæring til både ansatte og arbeidsledere i BPA.

Kurslengde: Ca. 30 – 60 minutter