Bemanningsnorm i barnevernet

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Fagforbundet mener at ansatte i barneverntjenesten ofte har ansvar for flere barn og unge enn det som er faglig forsvarlig. Dette kurset gir en innsikt i problemstillingen, og gir forslag til hvordan den kan løses.

Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er å tydeliggjøre hvorfor det er behov for en bemanningsnorm i kommunalt barnevern. Svikt mot barn som trenger hjelp fra barnevernet må ikke godtas som en del av normaliteten. Vi trenger en felles innsats for å kjempe frem de nødvendige endringene.

Hvem er kurset for: Kurset er et nyttig verktøy for at tillitsvalgte, barnevernsledere, kommuneadministrasjon og politiske beslutningstakere i samarbeid kan få til en styrking og kvalitetsheving av det kommunale barnevernet.

Hva kommer du til å lære: Kurset viser hvordan man på en enkel måte kan finne veiledende normtall for bemanning i egen kommunal barneverntjeneste. Kurset har også en sjekkliste med spørsmål som kan brukes for å gjøre en konkret vurdering av bemanningsbehovet.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Ansvarlig rådgiver Aina Larssen.

Kurslengde: ca. 30 minutter