Årsaker til voldsutøvelse

Kursbeskrivelse:
Forekomsten av vold i offentlig sektor er høy. 60% har opplevd vold eller trusler.
Kanskje du selv har opplevd en eller flere alvorlige hendelser i arbeidet, knyttet til vold eller trusler. Hva er årsakene til at noen tyr til vold? Hvilke mekanismer bør du kjenne til for være bedre i stand til å håndtere vold på arbeidsplassen?

Hensikten med kurset:
Å forstå hva som ligger bak en voldshandling er sentralt for å kunne håndtere situasjonen best mulig. Økt innsikt i egne og andres reaksjoner kan gjøre deg bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hvem er kurset for:
Alle som kan være utsatt for vold på arbeidsplassen, har nytte av kunnskap om voldens uttrykk, og årsaker til voldsutøvelse. Ikke minst er det viktig å bli bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hva kommer du til å lære:
Kurset går inn på mulige årsaker til voldsutøvelse, og beskriver ulike måter vold kommer til uttrykk på.

Kurslengde: Ca. 30 minutter