Arbeid med kompetanseplaner

Kursbeskrivelse: Gjennom video, refleksjon og quiz vil dette kurset bidra til økt kunnskap om kompetanse.

Hensikten med kurset: Målet med kurset er å gjøre tillitsvalgte i Fagforbundet tryggere i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseplaner. 

Hvem er kurset for: Kurset passer for deg som er tillitsvalgt i Fagforbundet.

Hva kommer du til å lære: Du lærer om kompetanseutvikling og arbeid med kompetanseplaner. Du vil ta del i noen tillitsvalgtes erfaringer, og få tips til hvordan man kan starte arbeidet. 

Kurslengde: 30 – 60 minutter