Konflikthåndtering: Å møte vold på arbeidsplassen

Kursbeskrivelse:
Møtet med vold i omsorgsrollen er utfordrende. Som omsorgsutøvere havner vi i etiske dilemmaer i vårt møte med trusler og vold. Makt og avmaktsfølelser går hånd i hånd. Sinne, frykt og hevntanker kan dukke opp hos alle. Kanskje du selv har opplevd en eller flere alvorlige hendelser i arbeidet, knyttet til vold eller trusler.
Hvordan kan vi forebygge, og hva skal vi gjøre hvis volden rammer? Hva er arbeidsgivers plikter når det gjelder opplæring, tilrettelegging og oppfølging?

Hensikten med kurset:
Kurset gir en innføring i hvordan man kan møte andre mennesker på, i en mulig konfliktsituasjon.

Hvem er kurset for:
Alle som kan være utsatt for vold på arbeidsplassen, har nytte av kunnskap om forebygging av, og håndtering av voldsepisoder. Ikke minst er det viktig å bli bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hva kommer du til å lære:
I kurset vil du lære hvordan du kan møte ulike konfliktsituasjoner og truende vold. Og til slutt; hvilke krav bør stilles til organisering av arbeidet og til ledelsen, slik at forekomsten av trusler og vold holdes på et lavest mulig nivå.

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: 30-60 min