Velg et kurs

Fag i fokus er korte e-læringskurs produsert av Fagforbundet. Kursene er gratis og laget for deg som er medlem i Fagforbundet, men er inntil videre åpne for alle. Her er en oversikt over kursene.


For å ta et kurs må du være logget inn. Hvis du ikke har fått et brukernavn og passord enda, registrer deg og lag en gratis konto.

Registrer deg!

Gratis

Smitteforebyggende renhold

Nå er tiden inne for å øke fokuset på hygiene i utførelsen av det daglige renholdet. Hva betyr smitteforebyggende renhold? Hva må du som renholder kjenne til i den sammenhengen? Hvordan kan du sikre både deg selv og omgivelsene mot smitte?

Se mer...

Gratis

Arbeid med kompetanseplaner

Alle kan lære mer på jobben! Dette kurset handler om kompetanseutvikling og arbeid med kompetanseplaner, og passer godt for tillitsvalgte. Kurslengde: 30-60 minutter.

Se mer...

Gratis

Yrkesrelaterte hudplager

Temaet yrkesrelaterte hudplager er noe mange yrkesgrupper opplever. Mange sliter med hudplager i arbeid, når det faktisk er mulig å forebygge dem..

Se mer...

Gratis

Årsaker til voldsutøvelse

Forekomsten av vold i offentlig sektor er høy. Hvilke mekanismer bør du kjenne til for være bedre i stand til å håndtere vold på arbeidsplassen?

Se mer...

Gratis

Konflikthåndtering: Å møte vold på arbeidsplassen

Hvordan kan vi forebygge vold, og hva skal vi gjøre hvis volden rammer? Dette kurset gir en innføring i hvordan man kan møte andre mennesker i en mulig konfliktsituasjon. Kurslengde: 30-45 minutter

Se mer...

Gratis

Bemanningsnorm i barnevernet

Ansatte i barneverntjenesten har ofte ansvar for flere barn og unge enn det som er faglig forsvarlig. Dette kurset gir en innsikt i problemstillingen, og gir forslag til hvordan den kan løses. Kurslengde: 30 minutter.

Se mer...

Gratis

Håndhygiene

I kontakt med helsetjenesten, er det stor risiko for at det oppstår en infeksjon hos pasienten. Slike infeksjoner kan i stor grad forebygges ved god håndhygiene. Kurslengde: 15 minutter.

Se mer...

Gratis

Taushetsplikt i helsetjenesten

Taushetsplikten omfatter alle som jobber som helsepersonell. Som ansatt i helsetjenesten, er det viktig å holde seg oppdatert på lover og regler rundt taushetsplikten. Kurslengde: ca. 30 minutter.

Se mer...

Gratis

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Å støtte et annet menneske i hans/hennes liv og hverdag krever respekt, omtanke, innlevelse og kreativitet. Kurslengde: 30-60 minutter.

Se mer...

Gratis

Etisk refleksjon

Etikk handler om hvilke verdier og holdninger du har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i praksis. Kurslengde: 45-60 minutter.

Se mer...Nå kan du holde deg faglig oppdatert med vår podkast Fagprat!
Du finner den her https://soundcloud.com/fagprat – eller søk opp Fagprat der du vanligvis hører podkast.